איכות הסביבה

2 ביולי 2012 | נושא: איכות הסביבה

המילה סביבה כוללת בתוכה כמה תחומים חשובים מהם : התעשייה, הבריאות, הסביבה החברתית והתרבותית, חקלאות, טבע, ביולוגיה, בעלי חיים, אוויר, אטמוספירה ועוד… ישנה מערכת יחסים בין תחומי סביבה אלו לבין הפעילות האנושית הקשורה בתחומים אלו וזה מה שנקרא איכות הסביבה .
איכות הפירוש שלה הוא המאפיין הטוב ביותר והסביבה היא התחומים שמרכיבים את הסביבה שלנו וכולל גם אותנו לכן נתייחס כאן על זיהומים, בריאות וכל הנושאים האחרים שפוגעים בסביבתנו ממעשה בני האדם ואיך נוכל לשמור על הסביבה.
מהי איכות הסביבה ?


עוד קישורים