סרטים ומידע בנושא ‘דתות

הקבלה היא הכת שדרכה מצומצם הפער בין המקובל והעולם הגשמי שבו הוא נטוע לבין האל. המקובל מבקש להיכנס לתוכה ע"י התבוננות כדי לחשוף את ההוויה האלוהית המסתתרת בכל דבר אשר נמצא. להשיב את נשמתו לשורשיה העליונים ולהיכלל ולדבוק באלוהות. הקבלה הינה הכת שיכולה להוביל לבחינת הנעלם של האל ולהובילה להתגלות. האל מאציל את פעילותיו לפי […]

עוד קישורים